Dlaczego warto wybrać Biuro rachunkowe Płock Agnieszka Krawczyk?

Posiadamy indywidualne podejście do każdego klienta w niskiej cenie, zadzwoń aby odebrać darmową wycenę obsługi księgowej dla twojej firmy. Przekonaj się, że w naszym biurze rachunkowym jest naprawde tanio.

A czy warto zastanowić się dwa razy nad wyborem księgowej?

Każdy przedsiębiorca wie, że księgowość jest niezbędnym elementem każdej firmy.
Każdy z nich musi zadeklarować formę prawna prowadzenia księgowości oraz opodatkowania wybierą zanim zarobią swoje pierwsze pieniądze!

Dokonując mądrego wyboru możemy zwiększyć swój zysk unikając niepotrzebnych opłat.

Dlatego dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży rachunkowej jesteśmy w stanie pomóc wybrać najlepszy sposób rozliczania się oraz czuwać nad sprawami związanymi z biurokracją ściągając z Ciebie ciężar papierkowej roboty.

Jako biuro rachunkowe oferujemy tanią księgowość dla płockich przedsiębiorców z zakresu:

Księga przychodów i rozchodów. Ilustracja

Amortyzacji środków trwałych

Zużycie środka trwałego, które możemy wliczyć w koszty prowadzenia działalności

ZZużycie niektórych składników majątku firmy takich jak środki trwałe np. samochód osobowy, wartości niematerialne i prawne, które możemy zaliczyć jako koszty uzyskania dochodu przedsiębiorstwa.
Amortyzacja majątku trwałego jest obliczana za pomocą specjalnego zestawienia nazwanym tabelą amortyzacyjną. Tabela ta zawiera zapisy jaką nazwę noszą dane środki trwałe, ich wartości, numer inwentarzowy, stopa umorzenia i amortyzacji oraz kwota umorzenia i amortyzacji miesięcznej.

Własność lub współwłasność przedsiębiorstwa niezależnie czy to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka itd. Do środków trwałych można zaliczyć m.in. nieruchomości, maszyny, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku przedmioty, przydatne do zdobycia dochodów. Obce środki trwałe używane przez daną jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze również się w to wliczają.

Podręcznik rachunkowości. Ilustracja

Rozliczania podatku dochodowego

Ryczałt, Zasady ogólne, Podatek liniowy, Karta podatkowa

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania podstawą której jest przychód bez uwzględniania kosztów.

Może to być: 2% 3% 5,5% 8,5% 10% 17% 20%

Karta podatkowa jest najprostsza formą opodatkowania. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala naczelnik urzędu skarbowego zależy on m.in. od liczby mieszkańców w miejscowości gdzie prowadzona jest działalność.

Dokumenty księgowe. Ilustracja

Pełnej księgowości

Najbardziej skomplikowana wersja prowadzenia ksiąg handlowych

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną wersją prowadzenia ksiąg handlowych. Muszą ją prowadzić:

Spółka akcyjna

której powstanie jest uzależnione od tego czy zgromadzimy odpowiednią wysokość kapitału zakładowego (kapitału akcyjnego) za pomocą emisji akcji. Nabyte przez wspólników (którzy zwą się akcjonariusze) akcje potwierdzają ich udział w kapitale podstawowym spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

powstaje na podstawie umowy notarialnej między założycielami. Jej powstanie uzależnione jest od wniesienia wkładów przez udziałodawców, ktore tworzą jej kapitał zakładowy (udziałowy). Udziały w spółce z o.o. nie są potwierdzone, żadnymi papierami wartościowymi stąd są trudniej zbywalne.
Spółka komandytowa akcyjna

Pełna księgowość dotyczy także:

Osób fizycznych

Osób jawnych

Spółek partnerskich

Spółdzielnie

pod warunkiem, że ich przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły pewną wartość

W ramach pełnej księgowości dokonuje się bardzo precyzyjnego rozliczenia wszystkich transakcji finansowych.

Faktura za usługę księgową. Ilustracja

Pomoc przy zeznaniu rocznym PIT

Coroczny podatek od dochodów

Wykazujemy w deklaracji Vat 7 podatek należny i naliczony.
Służy do obliczenia kosztu VAT do zapłaty lub zwrotu.
Składamy ją do odpowiedniego urzędu skarbowego do 25-go dnia każdego miesiąca.
Składają ją podatnicy VAT jako czynni podatnicy VAT.

Deklaracja Vat7K dotyczy podatników rozliczających się z fiskusem kwartalnie służy do obliczania kwoty VAT za każdy kwartał.

JJPK VAT jednolity plik kontrolny Element uszczelnienia systemu podatkowego.
Zawiera zestaw informacji o transakcjach gospodarczych firmy za dany miesiąc.
Od 01.01.2018 Dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami VAT.
Od 01.07.2018 został rozszerzony o pozostałe struktury JPK przekazywane nie co miesiąc a na żądanie urzędu. Niezależnie od tego czy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie, to ma obwiązek wysłania JPK VAT ma co miesiąc.

Monitor z uruchomionym programem księgowym. Ilustracja

DRA ZUA ZWUA ZCNA

Wszystkie sprawy, które załatwiamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń.

ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZCNA

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń

ZUS DR

Adeklaracja składana do ZUS informująca ozliczeniach i wysokości składek.

Segregator wypłeniony dokumentami i fakturami. Ilustracja

Rozliczaniu umowy o pracę/dzieło/zlecenie

Rodzaje zatrudnienia pracowników oraz związane z nimi obowiązki i opłaty.

Umowa o pracę to porozumienie pisemne zawarte pomiędzy dawcą danego zlecenia, a przyjmującym wykonanie. Zleceniobiorca otrzymuje prawo do nabycia wynagrodzenia w momencie skończenia zlecenia.

 • strony, które zawierają umowę i ich określenie
 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce lub miejsca w których będzie odbywała się praca
 • ramy czasowe pracy
 • wysokość wynagrodzenia
 • termin ważności umowy (na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny)

Umowa o dzieło to porozumienie pisemne zawarte pomiędzy dawcą wykonania, a przyjmującym wykonanie dzieła . Zleceniobiorca otrzymuje prawo do nabycia wynagrodzenia w momencie oddania dzieła.

Umowa zlecenie to porozumienie pisemne zleceniodawcy na ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Taka umowa będzie zawierać elementy:

 • strony, które zawierają umowę i ich określenie
 • rodzaj wykonywanej pracy
 • wysokość wynagrodzenia
 • termin ważności umowy (na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny)

Czy chciałbyś mieć trochę więcej czasu i pieniędzy?
Posiadasz firmę w Płocku bądź okolicach?

Jeśli tak skontaktuj się z Nami, pomożemy Ci na miarę Twoich potrzeb dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytego wskutek prowadzenia biura rachunkowego w Płocku

Kontakt z biurem rachunkowym w Płocku
Agnieszka Krawczyk

Adres główny
 • Płock
 • ul. Dworcowa 16 lok. 3/I piętro
 • 09-402 Płock
Agnieszka Krawczyk

Możesz mieć więcej czasu na rozwój firmy inwestując w Biuro rachunkowe Płock Agnieszka Krawczyk
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Cennik dostępny na zamówienie

Formularz kontaktowy

Wypełnienie formularza oznacza przetwarzanie przez Biuro rachunkowe Agnieszka Krawczyk podanych w formularzu danych osobowych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie​.
Tutaj dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.