Jak założyć Spółkę z o.o.?

17.04.2019r.

Czemu akurat Spółka z.o.o zamiast działanośc gospodarcza ?

Ze względu bezpieczeństwo swojego prywatnego majątku, oraz na możliwość ominięcia opłat związanych z ZUS coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej działalności w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie Spółki z o.o. znacząco różni się od zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wiąże się z większymi kosztami.

Założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można na dwa sposoby:

Pierwszym sposobem jest metoda tradycyjna czyli założenie spółki przez notariusza. Jak to wygląda praktycznie, ile trzeba zapłacić i gdzie będziemy zostawiać nasze pieniądze?

  • Koszt jaki muszą ponieść wspólnicy za pomoc notariusza jest zależna od wysokości kapitału zakładowego. Oblicza się ją według konkretnego wzoru:–minimalny kapitał zakładowy równy 5000 zł – 160 zł;– powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
    Do kwoty, która wyjdzie z obliczeń wzoru należy doliczyć 23% podatku VAT.
    Kolejne koszty to tzw. wypisy z aktu, jest to opłata w wysokości 6 złoty + 23% podatku VAT. Kwota, która wyjdzie musi być pomnożona przez liczbę wspólników (ponieważ każdy musi otrzymać wpis), do tego jeszcze potrzeba zrobić wpis dla spółki i do KRS. Wzory podpisów członków zarządu poświadczone przez notariusza 24.60 zł(20 zł +23% podatku VAT) od podpisu każdego z członków zarządu.
  • Opłaty, które naliczane są w związku ze załatwieniem spraw Sądowych.-opłata 500 złoty.-wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 złoty.
  • Dodatkowo zostanie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0.5% od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłaty notarialne za umowę spółki oraz opłaty sądowe. Opcjonalne sa dla radcy prawnego lub biura rachunkowego.

Łączny koszty założenia Sp z o.o dla kapitału zakładowego równego 5000 złoty wynosi około w przedziale 1000 złoty do 2000 złoty.

Drugim sposobem jest założenie spółki przez internet, koszty związane z sprawami sądowymi, jest to koszt 250 złoty (zamiast 500 złoty), oraz koszt wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 złoty. Dodatkowo zostanie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0.5% od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłat notarialne za umowę spółki oraz opłaty sądowe.

Artykuł tłumaczy zagadnienie związane z ofertą przedsiębiorstwa Biuro Rachunkowe Agnieszka Krawczyk, którego siedziba znajduje się w mieście Płock.
Cennik dostępny na zamówienie. Każdy przedsiębiorca prowadzi wyjątkową firmę