Biała lista podatników Vat, czym jest i jakie niesie ze sobą kolejne obowiązki i ryzyko dla przedsiębiorców? - Zmiany w VAT 2019.

30.08.2019r.

Biała lista podatników Vat jest to wykaz podatników VAT, który ma na celu określenie aktualnego statusu podatnika w oparciu o przepisy odnoszące się do podatku VAT z uwzględnieniem numerów rachunków bankowych. Lista powstanie razem ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które wchodzą w życie od 1 września 2019 r. Przedsiębiorca przed dokonaniem przelewu będzie zobowiązany do sprawdzenia numeru rachunku bankowego wykazanego na białej liście. Lista dostępna będzie na stronie Ministerstwa Finansów i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

formalnie ubrany księgowy na schodach biura rachunkowego

W jakim celu powstała biała lista podatników VAT?

Powstanie wykazu podatników VAT jest sporym udogodnieniem dla przedsiębiorców, w prosty sposób będzie można odnaleźć informacje, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czy też nie oraz sprawdzić inne dane potrzebne np. do wystawienie faktury. Jednak to udogodnienie niesie za sobą ryzyko, związane z szczegółowym wykonaniem przelewu. Nowelizacja o podatku od towarów i usług (wchodząca w życie z dniem 1 września 2019r.) przewiduje wprowadzenie ograniczenia dla przelewów bankowych, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł.

W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy dostawcy towaru lub usługi, który nie został umieszczony na oficjalnej liście podatników VAT, nie będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tego typu wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto jeśli kontrahent nie uiści należności VAT, w sytuacji gdy nabywca wykonał przelew na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście, wówczas będzie on podmiotem solidarnie odpowiedzialnym wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

Czy w razie pomyłki jest możliwość uniknięcia sankcji?

Tak jest możliwe uniknięcie nieprzyjemności finansowych, pod warunkiem, że:

  • w terminie trzech dni od wykonania przelewu na nieprawidłowy rachunek bankowy, zawiadomi on właściwego dla kontrahenta naczelnika urzędu skarbowego,
  • sytuacja, w której pomimo wykonania przelewu na numer rachunku bankowego niewykazanego na białej liście podatników, zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności. Uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w tym przypadku jest uzasadnione tym, że zapłata należności dokonana w trybie split payment zabezpiecza budżet państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia podatku VAT przez dostawcę.
  • 3) przelew na rachunek kontrahenta zostanie wykonany między 1 września 2019 a 31 grudnia 2019 gdyż, regulacje odnoszące się do sankcji za wpłatę należności z tytułu przeprowadzonych transakcji, na konto inne niż wskazane w oficjalnym wykazie, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Urzędowe wykreślenie z rejestru VAT

Z rejestru podatników Vat wykreślani są podatnicy składający deklaracje „zerowe”. Od 01.09.2019r. nieskładanie deklaracji VAT przez 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał, będzie to skutkowało wykreśleniem z rejestru podatników VAT.

Zapoznaj się również z zakładaniem spólki z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł tłumaczy zagadnienie związane z ofertą przedsiębiorstwa Biuro Rachunkowe Agnieszka Krawczyk, którego siedziba znajduje się w mieście Płock.
Cennik dostępny na zamówienie. Każdy przedsiębiorca prowadzi wyjątkową firmę